Köszöntő

 

Tisztelt Olvasó!

Őszinte bizalommal köszöntöm Önt a debreceni székhelyű, több mint negyedszázados múltra visszatekintő Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület honlapján, amely funkciója szerint érdemi információkkal segítheti az Ön tájékozódását, megtisztelő érdeklődősének kielégítését!

Ehhez a bizalomhoz bizakodás is társul: azt remélem, hogy beköszönő soraimmal felkelthetem - netán megerősíthetem - érdeklődését egy olyan nonprofit civil szervezet iránt, amelynek küldetése az, hogy megörökítse azoknak a már elhunyt pedagógusoknak az életművét, akik egész pályafutásukkal példaadó módon nevelték, oktatták tanítványaikat. Ez a törekvésünk ölt testet az évente megjelenő, Pedagógusok arcképcsarnoka címet viselő kiadványunkban, amelynek szellemiségét, tartalmi értékeit jelzi, hogy 2015-ben bekerült a Hajdú-Bihar Megyei Értéktár kulturális kategóriájába. Egyesületünk mottója szerint „Az emlékezés értéket ment” és ezt részben a kiváló, köztiszteletet kiváltó elődök személyiségének és munkásságának megörökítésével, másrészt a ma élő, elkötelezett pedagógusok felé történő példaadással szeretnénk érvényesíteni. Az emlékkötetben bemutatott arcképvázlatok szerzői számos hazai és határon túli település polgárai (családtagok, tanítványok, korábbi kollégák), akik hitelesen idézik fel az egykori pedagógusok életművét. Napjainkra már több mint 2000 méltató visszaemlékezés jelent meg és az alkotók köre bővül, mert egyesületünk nyitott az érdeklődők és a belépni szándékozók előtt. Tevékenységünket – amelynek szerves része névadónkról, a Debreceni Egyetem egykori neves professzoráról való megemlékezés is – önkéntesen és díjmentesen végezzük, az egyesület pályázati és más támogatások felhasználásával, pénzügyileg ellenőrzött módon működik. Rendszeresen szervezünk betekintő látogatásokat is köznevelési és szakképző partnerintézményeinkben.

Bízunk benne, hogy emlékköteteink egyikében Ön is rátalál egykori elismert és szeretett pedagógusára, kollegájára és a továbbiakban írásaival, hasznos ötleteivel személyesen is elősegíti értékmentő, hagyományápoló egyesületi munkánkat. Érdeklődését és figyelmét nagyrabecsüléssel megköszönjük, reménykedünk annak fennmaradásában és a további együttműködésünkben.

 

Debrecen, 2023. március 25. Dr. Cs. Nagy Gábor
egyesületi elnök